Trykte media

Selv om folk kan lese en avis, er ikke det ensbetydende med at de kan lage den samme avisen. Det kan ikke legges skjul på at det norske språkets kvalitet forringes. Det har med vår digitale hverdag å gjøre. Samtidig er fortsatt viktig for mange å bli forstått rett. At ord blir brukt på denne rette måten. At setninger henger sammen på en naturlig måte. At mens noen ord er positivt lader har andre den motsatte valør. Og sist men ikke minst: At det er en logisk sammenheng mellom teksten og visuelle illustrasjoner som bilde.

Det sies også at et bilde kan fortelle mer enn 20 ord. Men det gjelder det gode motivet..

JHR Produksjon har utformet og produsert brosjyrer og trykksaker i over 20 år. Vi har derfor opparbeidet både kunnskaper og erfaringer om  hvordan vi på best mulig kan hjelpe deg å nå frem med det du måtte ha på hjertet…